Stel je werk tentoon

Content
Content

 


 

De Freddy Thielemans tentoonstellingsruimte is een initiatief van de Berg van Barmhartigheid met de steun van de Stad Brussel.

Om de artistieke creatie krachtig te ondersteunen, stelt de Berg van Barmhartigheid gratis een tentoonstellingsruimte ter beschikking, voornamelijk voor de organisatie van artistieke activiteiten (tentoonstellingen, workshops, modeshows, enz.).

Wij stellen alles in het werk om deze ruimte aan zoveel mogelijk kunstenaars, collectieven, enz. aan te bieden. Activiteiten die een dialoog met de Berg van Barmhartigheid tot stand brengen (bv. een link met één van de verkoopthema's of een aspect van onze openbare instelling) genieten de voorkeur. 

 

Met de oprichting van deze aan kunst gewijde plaats wil onze openbare instelling het plaatselijke culturele leven dynamischer maken, voor iedereen toegankelijk en zich in de Marollenwijk integreren.

In dit gebouw waren vroeger onze stallen, een ruimte die in 2018 volledig werd gerenoveerd. Door haar rijke geschiedenis bezit deze unieke plek het nodige karakter. Onze tentoonstellingsruimte is verpreid over twee verdiepingen van in totaal ongeveer 200 m2. Ze is voor iedereen toegankelijk via een aparte ingang gesitueerd naast de hoofdingang van de Berg van Barmhartigheid (n°19).  

  Hier vind je enkele foto's van deze uniek tentoonstellingsruimte.


ℹ Hoe aanmelden 

Als jij je werk in 2024 wilt tentoonstellen, stuur dan jouw kandidatuur naar ons via e-mail: info@bergvanbarmhartigheid.be. Voeg (1) een paar foto's van je werk toe en (2) geef ook een korte toelichting bij je artistieke aanpak, (3) de artistieke activiteit die je wilt organiseren, (4) de link naar jouw website en/of jouw pagina op sociale media om jouw werk te promoten. Wij zullen je dan op de hoogte brengen van alle voorwaarden in verband met het gebruik van deze tentoonstellingsruimte.

 KANDIDATEN DIE WENSEN TENTOON TE STELLEN IN 2024, MOETEN ZICH VOOR 31 MEI 2023 AANMELDEN.
Een preselectie zal meteen worden uitgevoerd. De uiteindelijke selectie vindt plaats in juni 2023.