Nieuwe aanwerving administratief assistent kassa

Logo default

 

De  BERG VAN BARMHARTIGHEID heeft momenteel een vacante functie voor:

Een m/v kassier (niveau C)

Belangrijkste taken:

 • De inhoud van de kassa’s nakijken bij opening
 • De klanten ontvangen en hen op een vlotte en professionele manier bedienen, en dit met de nodige empathie en discretie.
 • De aan de klanten verschuldigde bedragen betalen ( voornamelijk de geleende bedragen)
 • De aan ons verschuldigde bedragen innen, voornamelijk de intresten, de kapitaalaflossingen en de kosten.
 • De financiële verrichtingen die verbonden zijn aan de verlenging en vernieuwing van de leningen nauwgezet uitvoeren.
 • De inhoud van de kassa’s nakijken bij de sluiting
 • Op het einde van de lening de voorwerpen die als onderpand werden binnengebracht teruggeven en samen met de klant de overeenkomst tussen het verpande voorwerp en het teruggegeven voorwerp nakijken.
 • Deelnemen aan de openbare verkopen (kassa's, telefoons, overdracht van de toewijzingen aan de kassa's…).
 • Simulaties van terugbetalingsschema’s geven op vraag van de klanten.
 • Constructief samenwerken met de andere diensten

 

Belangrijkste vaardigheden

 

 • Professionalisme en aandacht voor de noden van de klant
 • Luistervaardig en communicatief
 • Een goede samenwerking met de collega’s kunnen onderhouden en bijdragen tot een aangename werkomgeving.
 • Nauwgezet te werk gaan om kassaverschillen te vermijden.

 

Andere toegangsvoorwaarden

 • Minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten met bij voorkeur minstens een drietal jaar ervaring in een functie die relevant is voor de functie.
 • Uittreksel uit het strafregister ( vroeger bewijs van goed gedrag en zeden )
 • Een taal attest – elementair niveau – van Selor kunnen voorleggen of een basiskennis van de tweede landstaal bezitten en zich ertoe verbinden om dit attest binnen de twee jaar na de indiensttreding te behalen.

 

Aanwervingsprocedure

 

De kandidaten die op basis van hun profiel in aanmerking komen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een examen dat begin december georganiseerd zal worden bij de Berg van Barmhartigheid. Na validatie en goedkeuring van de resultaten door de Raad van Bestuur wordt aan de kandidaat die het beste resultaat haalde een arbeidscontract aangeboden. De andere kandidaten die eveneens slaagden zullen – mits zij hierin toestemmen- in een wervingsreserve worden geplaatst die gedurende 1 jaar geldig is.

 

Geïnteresseerd?

 

Indien deze functie bij een gerenommeerde publieke instelling u interesseert, stuur dan voor 1 december 2019 uw CV en motivatiebrief naar onze personeelsverantwoordelijke, hetzij per mail naar jan.declercq@bergvanbarmhartigheid.be, hetzij per brief naar de Berg van Barmhartigheid, Sint Gisleinstraat 21, 1000 Brussel.

Voor meer informatie kunt u eveneens contact nemen met Jan Declercq op 02/545 77 16