WIJ WERVEN AAN

Logo default

WIJ WERVEN AAN

De Berg van barmhartigheid is een publieke instelling die afhangt van de Stad Brussel en die sinds 400 jaar leningen op onderpand aanbiedt. Onze missie bestaat erin om elke meerderjarige persoon die gedomicilieerd is binnen de Europese unie toegang te geven tot een eerlijk, discreet, en soepel krediet dat van weinig voorwaarden afhankelijk is. De Berg van barmhartigheid biedt dus een alternatief voor de traditionele kredietvormen. Voor meer informatie over de aanvaarde panden en de werking van het instituut verwijzen wij u naar onze website  www.bergvanbarmhartigheid.be  .

Teneinde ons team van deskundigen dat verantwoordelijk is  voor de waardebepaling van de onderpanden, en dat tevens instaat voor de openbare verkopen, te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een m/v

DESKUNDIGE (niveau C)

Belangrijkste taken:

 • Betrouwbare evaluaties maken en de waarde in openbare verkoop bepalen van de panden die door de klanten worden aangeboden, voornamelijk juwelen, maar ook  stripverhalen en afgeleide voorwerpen, schilderijen, zilverwerk, fietsen, kristal en glazen, bronzen beelden, snuisterijen, muziekinstrumenten, kleine meubels, wijn, boeken…
 • Het maximale bedrag van de lening bepalen.
 • De klanten alle nodige en specifieke informatie verschaffen betreffende de terugbetalingsmodaliteiten, de terugbetalingsschema’s, de toegepaste rentevoeten en de administratieve kosten van de leningen alsook over de al dan niet vrijwillige openbare verkoop van de panden.
 • Een aandachtig luisterend oor bieden om goed de noden en vragen van onze klanten te begrijpen om hen een doeltreffend antwoord en aangepaste dienst te kunnen geven.
 • De loten die in openbare verkoop worden geplaatst beschrijven voor de opmaak van de catalogus en hun waarde bepalen.
 • Op gelijkwaardige manier deelnemen aan de uitvoering van de taken van de dienst.
 • Je acties kaderen binnen het sociaal project van de Berg van Barmhartigheid, waaraan je deelneemt door onze waarden zowel intern als extern uit te dragen.

 

Belangrijkste vaardigheden

 

 • Over de nodige vaardigheden en kennis beschikken om de panden die bij de Berg van Barmhartigheid worden binnengebracht correct te kunnen evalueren.
 • Proactief zijn wat betreft de aanvaarde panden en in staat zijn de nodige maatregelen te coördineren die gepaard gaan met een aanvaarding van een nieuw type onderpand.
 • Luistervaardig en communicatief.
 • Een goede samenwerking met de collega’s kunnen onderhouden en bijdragen tot een aangename werkomgeving.

 

 

 

 

Andere toegangsvoorwaarden

 • Minstens een diploma hoger middelbaar onderwijs bezitten en een drietal jaar ervaring in een materie die verband houdt met de waardebepalingen die door de dienst van de deskundigen bij de Berg van Barmhartigheid worden uitgevoerd (hobby, verzameling, rommelmarkt, antiquair …).
 • Uittreksel uit het strafregister ( vroeger bewijs van goed gedrag en zeden )
 • Een taal attest – elementair niveau – van Selor kunnen voorleggen of een basiskennis van de tweede landstaal bezitten en zich ertoe verbinden om dit attest binnen de twee jaar na de indiensttreding te behalen.

 

Aanwervingsprocedure

 

 • De kandidaten die op basis van hun profiel in aanmerking komen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een examen dat georganiseerd zal worden bij de Berg van Barmhartigheid. Het eerste deel van dit examen behelst zowel een schriftelijke toets als een praktische technische proef, het tweede deel bestaat uit een mondelinge proef. De schriftelijke proef zal peilen naar de theoretische kennis van de schatting en naar de algemene kennis van de werking van de Berg van Barmhartigheid. De technische proef zal peilen naar de vaardigheden die nodig zijn om de panden die bij de Berg van Barmhartigheid worden aangeboden te evalueren.

De kandidaten die slagen voor het eerste deel van het examen zullen worden uitgenodigd op een mondeling proef die zal gaan over het ambt van deskundige, over de vaardigheden als schatter, over de professionele ervaring en over de algemene kennis van de kandidaat. Na validatie en goedkeuring van de resultaten door de Raad van Bestuur wordt aan de kandidaat die het beste resultaat haalde een arbeidsovereenkomst aangeboden. De andere kandidaten die eveneens slaagden zullen – mits hun toestemming- in een wervingsreserve worden geplaatst die gedurende 1 jaar geldig is.

 

Geïnteresseerd?

 

Indien deze functie bij een gerenommeerde publieke instelling u interesseert, stuur dan vandaag nog uw CV en motivatiebrief naar onze personeelsverantwoordelijke, hetzij per mail naar jan.declercq@bergvanbarmhartigheid.be, hetzij per brief naar de Berg van Barmhartigheid, Sint Gisleinsstraat 21, 1000 Brussel.