Nieuws

Om redenen buiten onze wil om, wordt de normale juwelenverkoop, die gepland was voor dinsdag 30 november 2021, geannuleerd. Alle loten zullen worden opgenomen in de thematische verkoop van fietsen, meubels, verzamelobjecten en juwelen van 7 december 2021. 

Vanaf dinsdag 19 oktober vindt de tentoonstelling van de loten plaats op dinsdag tussen 9u30 en 11u30 (in plaats van 10 tot 12u). Zo heeft u wat meer tijd om te lunchen voor de start van de veiling om 13u.

Wij zijn verheugd u op de hoogte te brengen dat onze diensten voor leningen op pand opnieuw 30 minuten vroeger openen, telkens van maandag tot vrijdag (8u30 - 15u30). Dit biedt iets meer flexibiliteit aan zij die een waardevol voorwerp in pand willen geven vooraleer naar het werk te vertrekken.

Onze veilingen hervat zullen worden met een speciale verkoop op zaterdag 18/09 gevolgd door een thematische verkoop op dinsdag 21/09. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.   

De catalogi zijn online beschikbaar op onze website.

Gegeven de huidige omstandigheden, zien wij ons jammer genoeg genoodzaakt om de speciale verkoop van 12 juni te annuleren. De volgende speciale verkoop zal plaatsvinden op 18 september. Wij hopen er u allen talrijk terug te mogen ontmoeten. In afwachting daarvan blijven  de gewone verkopen van 25 mei, 1 en 8 juni doorgaan.

Onze diensten aangaande de lening op pand, die gezien worden als een essentiële dienstverlening aan de bevolking, blijven bereikbaar van maandag tot vrijdag , telkens van 09u tot 15u30.

Verlaging van de kosten

De klanten die zich sedert 02 oktober 2019 hebben aangeboden aan het loket hebben een leningscontract moeten tekenen.

Omdat er is vastgesteld dat een deel van de bevolking de link niet legt tussen “lening op pand” en “Berg van Barmhartigheid” heeft de Gemeenteraad in zijn zitting van 13 januari 2020 beslist dat de Berg van Barmhartigheid voortaan zal heten

Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles, Caisse Publique de Prêt

 

Kom kijken naar de eindejaarswerken van de leerlingen van de school Jeanne Toussaint op 27 en 28 Juni tussen 10u en 16u30 in onze expositiezaal Sint-Gisleinsstraat 21 1000 Brussel en in onze polyvalente expositiezaal Sint-Gisleinsstraat 19 1000 Brussel

 

Iedereen bedankt voor jullie steun en jullie deelname!!Mr Lambert

We geven binnenkort een boek uit in het kader van onze 400ste verjaardag.

Op vrijdag 9 november hebben we de pers en enkele vrienden uitgenodigd om onze herdenkingsstuk te presenteren.

Grote wedstrijd : "Van Steen to Juweel"

Ziezo, het is gedaan, de jury die voorgezeten was door Mijnheer Arnaud Wittman (Juwelierszaak Degreef) heeft zijn oordeel geveld.

Zijne Majesteit Koning Filip bezoekt de Berg van Barmhartigheid

 

Kopers worden herinnerd aan artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht, dat bepaalt dat personen die de vrijheid van bieden of aanbieden, door geweld of bedreiging, door een gift of belofte of op enige andere frauduleuze wijze belemmeren of belemmeren, worden gestraft met 'gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en een boete van honderd [euro] tot drieduizend [euro].

De overheid heeft besloten de bepalingen in zake contante betaling te versterken. Sinds 16 oktober 2017 kan iemand die geen consument is geen edele metalen meer kopen door te betalen met cash. De consument is een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn commerciële of liberale activiteit.

Op 8 januari lanceerde de Berg van Barmhartigheid TANTEKE, het bier gebrouwen in het kader van zijn 400ste verjaardag.

U kan deze vanaf nu verkrijgen!