Pandlening

Content
Content

WAT IS DE PANDLENING?

Een pandlening is een vorm van lenen waarbij iemand een waardevol voorwerp (= het onderpand) ter bewaring afgeeft, om op die manier een lening te kunnen aangaan.  

Het is een geschikt alternatief voor commerciële leningen op afbetaling, microkredieten en consumentenkredieten. Het verschil ligt in de aard van de lening, die enkel gewaarborgd wordt door het in bewaring geven van een voorwerp van waarde.

De pandlening is een slimme manier om aan geld te komen om zo een uitgave of een project onmiddellijk te kunnen financieren.
 


De voordelen hiervan zijn talrijk: 

Eenvoudig en snel: in minder dan 30 minuten heb je het geld. 

 Toegankelijk voor iedereen: dit is waarschijnlijk de meest toegankelijke vorm van krediet die op de markt beschikbaar is. Er worden ook geen indiscrete vragen gesteld over jouw inkomen, of wat je met het geld gaat doen.

Gegarandeerde discretie: ons personeel is bij wet gebonden aan het beroepsgeheim (artikelen 458 en 459 van het strafwetboek).

 

HOE WERKT DIT IN DE PRATIJK?

In ruil voor het in bewaring geven van een waardevol voorwerp, wordt onmiddellijk een lening van ten minste 30 € in contanten of per bankoverschrijving verstrekt.

De geschatte waarde van het voorwerp op de openbare veiling bepaalt het bedrag van de lening (en niet de prijs waartegen je het voorwerp hebt gekocht).
De Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel leent gewoonlijk tussen 50 en 70% van deze door onze deskundigen geschatte waarde. 

Een expertise wordt uitgevoerd zonder afspraak. Je kan gewoon langskomen aan onze loketten tijdens de openingsuren.  

 

VOOR WIE IS HET? 

Onze diensten zijn toegankelijk voor iedereen die gedomicilieerd is in een land van de Europese Unie.

Elke meerderjarige of ontvoogde die een identiteitsbewijs kan voorleggen, ongeacht nationaliteit of financiële situatie.

Of je nu werknemer, zelfstandige, werkloze of gepensioneerde bent, je kunt een persoonlijke pandlening krijgen. 

 

WAAROM KIEZEN VOOR DEZE VORM VAN KREDIET?

Dit is een betrouwbaar alternatief voor de commerciële leningen op afbetaling of consumentenkredieten.

Het is snel, discreet en onze leningen beginnen bij 30€

Gedurende de volledige looptijd van de lening blijf je eigenaar van het voorwerp dat je nauw aan het hart ligt.

Je bent vrij om de voorwerpen die je in pand gaf terug te komen ophalen mits je het geleende bedrag, evenals de bijgaande interest en kosten, hebt terugbetaald. 

Je betaalt terug op jouw ritme.

Op elk ogenblik kan je beslissen om dit voorwerp definitief te verkopen via onze veilingzaal en eventueel zelfs een verkoopbonus  realiseren (Dit is het saldo in uw voordeel na aftrek van het openstaand leningsbedrag, interesten en kosten.) 

 

ℹ Voor wel 20 categorieën waardevolle voorwerpen kan er bij ons een lening aangegaan worden. De volledige lijst van voorwerpen vind je hier.