COVID-19

Content
Content

SPECIALE EN TIJDELIJKE MAATREGELEN - COVID-19:

OM ONS ALLEMAAL TE BESCHERMEN, ZIJN DE VOLGENDE MAATREGELEN GENOMEN, DIE IN ONS HELE GEBOUW GELDEN:

  • Het dragen van een masker dat de mond en neus bedekt is verplicht.
  • Om u te helpen een afstand van ten minste anderhalve meter tussen u en anderen te bewaren, zijn er markeringen op de grond en/of borden geplaatst die u vragen een welbepaalde weg te volgen.
  • Een desinfecterende gel staat tot uw beschikking om uw handen te ontsmetten.

 

VOOR DE VOLGENDE DIENSTEN EN LOKALEN ZIJN AANVULLENDE EN AAN ELKE SITUATIE AANGEPASTE MAATREGELEN GENOMEN: 

VERPANDINGEN  - NIEUW DEPOT & TERUGNEMING VAN EEN PAND: 
Toegangsmodaliteiten tot de lokettenzaal om een waardevol voorwerp te laten taxeren om een lening te bekomen (dienst inpandgeving) /of om een verpand voorwerp terug te halen (vrijgavedienst):

  • Onze openingstijden zijn aangepast. Hier vindt u alle informatie.
  • Er worden maximaal 10 klanten tegelijk in de lokettenruimte toegelaten.
  • Voorwerpen die nauwkeurig moeten worden onderzocht, worden vóór expertise gedesinfecteerd.
  • Het project om bestaande klanten te vragen een nieuwe leningsovereenkomst te ondertekenen en op dat moment aan te geven hoe zij in de toekomst willen worden gecontacteerd (per e-mail, sms of brief) wordt opgeschort. Voor uw veiligheid en die van ons team geeft de directie er de voorkeur aan de tijd die cliënten in onze instelling doorbrengen te beperken en de uitwisseling van papier te beperken.

 

VERPANDINGEN - BEHEER VAN UITSTAANDE LENINGEN: 
Voor het beheer van uw uitstaande leningen (betaling van rente, verlenging van uw lening, enz.) is het niet nodig ter plaatse te komen. Dit kan op afstand worden gedaan op een van de volgende manieren: 

  1. Bel 02 512 13 85 of stuur een e-mail naar administration@montdepiete.be om het te betalen bedrag te kennen/controleren en de vervaldatum.
  2. Maak dan een overschrijving, met vermelding van uw naam, voornaam en het betrokken contractnummer klantennumer in het veld "vrije mededeling" van uw overschrijving (rekeningnummer: BE74 3701 2367 6707 - BIC code : BBRUBEBB).

 

VERKOOP EN TENTOONSTELLINGEN VOOR VERKOOP: 
Als gevolg van de pandemie, zijn wij helaas niet meer in staat om het publiek toe te laten op onze openbare verkopen. Deze laatste zijn enkel nog toegankelijk per aankooporder, per telefoon en online op Drouot Digital.
Onze verkopen worden hervat op zaterdag 18 september 2021. Indien de geldende COVID-19-maatregelen het toelaten, zullen zij ook in de veilingzaal worden georganiseerd (nadere details moeten nog worden bevestigd).

Hoe deel te nemen ?
 

FREDDY THIELEMANS TENTOONSTELLINGSRUIMTE :
Als gevolg van de pandemie, is deze ruimte voorlopig gesloten. Als de geldende COVID-19-maatregelen het toelaten, zullen er vanaf september 2021 tentoonstellingen kunnen plaatsvinden (nadere details moeten nog worden bevestigd).