Voorbeelden van leningen

Content
Content
Geschatte waarde van het voorwerp in openbare verkoop bij de Berg Van Barmhartigheid  50 €   750 €   1.500 €   14.300 €   71.430 € 
Geleend bedrag (indicatief)  30 €   500 €   1.000 €   10.000 €   50.000 € 

Dossierkost bij openen van de lening
2 % van de geschatte wederverkoopwaarde met een maximum van 60 €

 1 €   15 €   30 €   60 €   60 € 

Interestkost
In geval de verschuldigde interestkost door de klant volledig wordt terugbetaald aan het einde van het oorspronkelijke leencontract, dus op de 180e dag, en indien er geen wijzigingen plaatsvinden aan dat oorspronkelijke contract.

 0,98 €   16,25 €   32,50 €   325 €   1.625 € 

 

ℹ Dit zijn slechts enkele voorbeelden en verbinden de Berg van Barmhartigheid nergens toe.

Content

AFBETALINGSPLAN

Het is ook mogelijk om bij onze administratieve dienst een afbetalingsplan aan te vragen. Dit kan op elk moment tijdens uw lening. 

In dat geval betaalt u het geleende kapitaal maandelijks terug (in plaats van aan het einde van het contract). 

Uw voordeel?
De totale interestkost zal lager zijn (zie onderstaand voorbeeld van een lening van 1.000 €):

 
Betalingstermijn Openstaand bedrag  Kapitaalaflossing   Interestkost Eenmalige dossierkosten
te betalen bij aangaan van de lening 
 Maandelijkse afbetaling 
18/08/2022   1.000 €   166,67 €  5,42 €  2,50 € 174,58 €

18/09/2022

 833,33 €  166,67 €  4,51 €   171,18 €

18/10/2022

666,67 € 166,67 €  3,61 €    170,28 €
18/11/2022 500 € 166,67 € 2,71 €   169,38 €
18/12/2022 333,33 € 166,67 € 1,81 €   168,47 €
18/01/2023 166,67 € 166,67 € 0,90 €   167,57 €
TOTAAL   1.000 € 18,96 € 2,50 € 1.021,46 €
Content
 

🔔 Ter herinnering: de interest wordt tweewekelijks berekend. Je betaalt alleen voor de duur van de lening per begonnen termijn van twee weken. Hoe sneller je terugbetaalt, hoe lager de interestkost.

 

  Let op, geld lenen kost ook geld.